Rozliczanie VAT w JST od 01.01.2017. Jak robić to sprawnie i poprawnie?

Od 1 stycznia 2017 r. we wszystkich JST ( gmina, powiat, województwo)  obowiązywać będzie centralne rozliczanie podatku VAT. Jest to konsekwencja opublikowanego w dniu 14 stycznia 2016 r. projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Wcześniej gminne jednostki i zakłady budżetowe funkcjonowały jako niezależni od gminy płatnicy  podatku VAT. Tym samym rozliczały one podatek VAT samodzielnie, składając właściwe deklaracje VAT-7 lub VAT-7K albo w ogóle nie rozliczały VAT, korzystając ze zwolnień przedmiotowych lub podmiotowych.

 

Od 1.01.2017r. gmina stała się jedynym płatnikiem VAT. Za najważniejszy aspekt zmian należy uznać obowiązek sporządzania i składania skonsolidowanej deklaracji VAT (tzw. centralizacja rozliczeń VAT). Podstawą łącznego rozliczenia podatku VAT i złożenia przez gminę deklaracji VAT-7 będą zbiorcze rejestry VAT sprzedaży i zakupu, powstałe na podstawie rejestrów cząstkowych sporządzonych przez podległe gminie  jednostki budżetowe. W rejestrach tych wartość podatku powinna być wykazywana z uwzględnieniem prewspółczynnika.

Firma  Tensoft   opracowała nowy moduł funkcjonalny , portal e-VAT, całkowicie wspierający pracę wynikającą z obowiązku centralizacji rozliczeń VAT. Jest to aplikacja internetowa instalowana centralnie na serwerach gminy. Aplikacja e-VAT współpracuje z  modułem Fakturowanie i Rejestr  VAT systemu ADAS.  Poszczególne jednostki podległe gminie nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania. Aplikacja e-VAT daje każdej jednostce możliwość założenia i prowadzenia ewidencji danych (transakcji) dotyczących podatku należnego (sprzedaż) oraz naliczonego (zakupy) w formie rejestrów VAT.  Dzięki temu, w oparciu o zagregowane dane pochodzące z rejestrów cząstkowych VAT sporządzonych przez jednostki budżetowe możliwe jest szybkie wytworzenie zbiorczej deklaracji VAT-7 oraz kompletnego pliku JPK.